• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Koučování"

Cíl: rozšířit osobní možností pro využití efektivních principů techniky koučování.

Charakteristika: vzdělávací tréninkový kurz zaměřený na výcvik základních vybraných postupů systemického koučování a koučování zaměřeného na výkon.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin