• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Multikulturní dovednosti"

Cíl: být schopen vést jednání v multikulturním prostředí s akcentem na odlišnosti jednotlivých zemí.

Charakteristika: interkulturní jednání a multikulturní jednání – vymezení specifik pro jednání, která probíhají ve vztahu Čech a cizinec (inter) a ve vztah Čech a více národností (multi). V kurzu je možné se zaměřit na některé ze zemí – Japonsko, Korea, Latinská Amerika, U.S.A. islámské země, Čína, Indie.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin