• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Osobní rozvoj v angličtině"

Cíl: podpořit osobní růst formou sebepoznání a sebehodnocení s využitím anglického jazyka.

Charakteristika: tento kurz je zaměřen na odhalení svých osobních kvalit a zamyšlení se nad jejich dalším rozvojem s využitím anglického jazyka. Cílem je poznání svých předností, ale i slabin a rezerv a otevření se novým zkušenostem. Vzdělávání je nastaveno formou dílčích cvičení, ať už individuálních či skupinových, které jsou následovány vlastní sebereflexí.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin