• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Práce s konflikty"

Cíl: efektivně čelit a zamezovat konfliktům.

Charakteristika: seznámení a osvojení metod k vyřešení sporu k prospěchu věci. Zásady jak pracovat s konfliktem, aby nedošlo ke znehodnocení sociálních vztahů, ale naopak ještě je posílilo a otužilo.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin