• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Projektový management"

Cíl: podpora v předkládání vlastních vzdělávacích projektů.

Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou různých dotačních titulů a také se základními tipy a triky, jak připravovat projekt.

Délka realizace: 6 hodin