• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Rozvoj osobní kooperace a týmové spolupráce"

Cíl: rozvinout potenciál účastníka v oblasti týmové spolupráce pomocí tréninku konkrétních dovedností efektivní kooperace a komunikace v týmu.

Charakteristika: vlastní sebepoznání předpokladů pro práci ve skupině a týmu, pochopení atributů dobře fungujícího týmu, trénink řešení týmových úkolů a následný rozbor vlastního zapojení, fenomén práce s chybou, hledání vlastního přínosu pro fungování v týmu

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin