• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

22.6.2017

NÁVŠTĚVA IRSKÉHO POHRANIČÍ ZA ÚČELEM PŘENOSU DOBRÉ PRAXE

 Foto 1. mezinárodní setkání

Ve dnech 20.06.2017 - 21.06.2017 se na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem v Newry konalo první ze tří mezinárodních setkání naplánovaných pro potřeby studie zpracovávané Sdružením „Olza“ a Institutem EuroSchola v rámci projektu „TEIN - platforma dialogu na hranici“.

První den setkání přinesl řadu zajímavých zážitků všem účastníkům. Dopolední hodiny byly věnovány fóru, kterého se zúčastnili i místní přizvaní odborníci, což představovalo vynikající příležitost k seznámení se s mnoha aspekty vztahů přeshraniční spolupráce ovlivňujícími společnost na obou stranách irské hranice. Diskutována byla přeshraniční spolupráce v irském regionu z pohledu minulosti a budoucnosti, přeshraniční spolupráce v oblasti zdraví a sociálního blahobytu, přeshraniční spolupráce místní samosprávy a podpora přeshraničního obchodu a rozvoje podnikání.

V odpoledních hodinách byl naplánován studijní pobyt ve sportovním areálu „PeaceLink” v Monaghanu, skládajícího se mimo jiné z 400 m dlouhé tartanové atletické dráhy, fotbalového travnatého hřiště, multifunkčního hřiště, multifunkčních prostorů pro různé druhy sportů, bowlingové dráhy, tělocvičny pro karate, lukostřelbu, hřiště přizpůsobené k hraní badmintonu, halového fotbalu, basketbalu, boccii a mnoha dalších sportů. Komplex byl vytvořen díky finančním prostředkům pocházejícím z přeshraničního programu PEACE a je dokonalým příkladem sjednocení rozdělených komunit prostřednictvím výstavby a společného využívání sportovní infrastruktury. Důkazy o tomto i výmluvným heslem umístěném na stěně jedné z tělocvičen je motto: „Budování vztahů prostřednictvím sportu“, stejně jako počet lidí, kteří používají tuto přeshraniční infrastrukturu (desítky tisíc lidí v Irsku a Severním Irsku za rok).

Druhý den jednání byl věnován prezentaci a společné diskusi vztahující se k technickým a věcným aspektům projektu (mimo jiné: základní předpoklady projektu a přístupu ke zpracování doporučení pro rozvoj polsko-české hranice s přihlédnutím k historicko-politickému kontextu Těšínského Slezska), jakož i příprava společného akčního plánu pro specializovanou část partnerů sítě TEIN.

Další mezinárodní studijní setkání se uskuteční začátkem listopadu tohoto roku na francouzsko-německé hranici.

Projekt společně realizují Sdružení Olza a Institut EuroSchola (formální partneři projektu), Euro-Institut, korutanská univerzita aplikovaných věd, Univerzity v Gironě a Perpignanu (neformální partneři projektu).

Projekt reaguje na potřebu přijmout průřezová opatření pro budování a zlepšování společných česko-polských vztahů s přihlédnutím ke komplikovanému a místy bolestnému historickému a politickému kontextu Těšínska. Pomocí inovativního přístupu k řešení těchto problémů, založenému na předávání osvědčených postupů z jiných evropských příhraničních oblastí (jedná se o pohraniční britsko-irské, francouzsko-německé, španělsko-francouzské a rakousko-slovinsko-italské), bude možné vyvíjet řešení pro vytváření pozitivních změn v rámci česko-polských vztahů.

Projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínského Slezska, programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

logo tein