Kurzy DVPP

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ DVPP

1. Nové metody práce při výuce zpěvu

Obsah:

 • příprava individuálního studijního plánu žáka
 • příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení
 • výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury
 • příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu
 • ukázka výuky se žákem
 • praktická diskuse účastníků

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 12 pedagogických pracovníků ZUŠ Moravskoslezského kraje vyučujících zpěv (určeno zejména pro vyučující sólového zpěvu)

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR, Moravskoslezský kraj

2. Nové metody práce při výuce žáků ve hře na housle

Obsah:

 • nácvik smyčcové techniky – tvoření tónu, dynamika, artikulace, frázování (práce pravé ruky), technika levé ruky – prstová motorika, artikulace, intonace, výměny poloh, vibrato, hudební teorie – jak slouží v praxi a každodenní boj proti hudební negramotnosti
 • další část vzdělávacího programu je věnována cílům a prostředkům, organizaci lekcí, otázkám motivace a koncentrace žáků a postupům výuky
 • praktická diskuse účastníků

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 12 pedagogických pracovníků ZUŠ, kteří vyučují hru na smyčcové nástroje v rámci ZUŠ Moravskoslezského kraje

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR

3. Nové metody práce při výuce žáků ve hře na kytaru

Obsah:

 • příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou
 • příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení
 • výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury
 • příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na kytaru, na principy tvoření tónu, na kvalitu intonace
 • ukázka výuky se žákem
 • praktická diskuse účastníků

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 12 pedagogických pracovníků ZUŠ, kteří vyučují hru na strunné nástroje v rámci ZUŠ Moravskoslezského kraje

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR  

4. Improvizace pro instrumentalisty (bez ohledu na nástroj)

Obsah:

 • seznámení s oborem klasické hudební improvizace
 • metodika výuky improvizace (získání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atp.)
 • praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků
 • zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální
 • improvizace veřejná (koncertní)
 • improvizace v různých hudebních stylech
 • využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)
 • ukázka koncertní klavírní improvizace

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 12 pedagogických pracovníků ZUŠ, kteří vyučují hru na libovolný hudební nástroj v rámci ZUŠ Moravskoslezského kraje

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR

 5. Výuka anglického jazyka

Obsah:

 • Prezentace oboru, školy, studijní a profesní kariéry (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Struktura řízení uměleckého vzdělávání a chod školy (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Obory uměleckého vzdělávání (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Společenské problémy – integrace – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Práce s cizojazyčným dítětem – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Sekce uměleckého vzdělávání – práce s klíčovými pojmy (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Běžná formální korespondence (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)
 • Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL metoda) – úvod do problematiky (2 hod.)
 • Konverzace (2 hod)

Hodinová dotace: 32 hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • 4 učitelé ZUŠ

Místo konání: Základní umělecké školy v MSK 

6. Práce s interaktivní tabulí

Obsah:

 • Účastníci se seznámí s tím, co je to interaktivní výuka, s významem vizualizace a možnostmi uplatnění ve výuce. Bude jim představena interaktivní tabule, její ovládací prvky a software Smartnotebook. Účastníci získají přehled o možnostech, které nabízí Smartnotebook pro vytváření interaktivních cvičení a pro výuku samotnou. Na praktických cvičeních si vyzkouší, jak vhodně začlenit práci s interaktivní tabulí do různých částí výukových hodin/dne a jaké typy cvičení lze využít. Načerpají také řadu nápadů na využití existujících cvičení i pro vlastní tvorbu.

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 15 pedagogických pracovníků ZUŠ

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR

7. Práce s kamerou

Obsah:

 • Úvodní teorie
 • První praktický blok nabízí každému účastníkovy volbu dle jeho oblasti zájmu. Použití své vlastní kamery či fotoaparátu s kamerou. Každému se dostane individuálního vedení a konzultací s lektorem.
 • Druhý praktický blok se při příznivém počasí mění na venkovní workshop. K získaným znalostem se tak přidávají zkušenosti s reálným prostředím a nástrahami, které přináší, ať už jde o kompozici či expozici. Při špatném počasí bude blok realizován uvnitř budovy.
 • Třetí praktický blok probíhá opět v učebně. Z natočených materiálů vzejdou závěrečné rady, jak natáčet ještě lépe, dále budou řešeny případné chyby či možnosti alternativních metod.
 • Závěrečným bonusem jsou informace o možnostech kvalitního snímání zvuku, autorských právech, možnostech střihu na počítači.

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • max. 12 pedagogických pracovníků ZUŠ, kteří vyučují v rámci ZUŠ Moravskoslezského kraje a potřebují pro svoji práci s žáky zlepšit dovednosti práce s kamerou

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR 

8. Výuka klavírní improvizace na ZUŠ

Obsah:

 • Základní klavírní improvizace
 • Pokročilá klavírní improvizace

Hodinová dotace: 8 výukových hodin

Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny:

 • učitelé ZUŠ, a to učitelé výukových předmětů vytvořených v rámci vzdělávacího zaměření Hra na klávesové nástroje (Hra na klavír, Klavírní improvizace, Klavírní doprovod apod.)

Místo konání: Základní umělecké školy v ČR