Psychologická podpora

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávačkou, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji organizací a lidských potenciálů.

A: Psychologická podpora pro školy (ZŠ i SŠ).

Nabízíme psychologické poradenství školám, které se potýkají s problémy v oblasti šikany. A to jak v oblasti prevence, tak intervence (tj. práce se třídou a jednotlivci, kde nějaká forma šikany již probíhá). Prováníme:

odbornou diagnostiku závažnosti šikany
práci s jednotlivci (obětí, agresorem, svědky)
práci se třídou, pedagogy, případně i rodiči

Cena služby: 900 CZK/osobohodinu práce psychologa/lektora. Nabídka je sestavena vždy dle individuální potřeby školy.

B: Koučing a psychologická podpora manažery a podnikatele.

Ve své praxi jsme stále více a více naráželi na zajímavé a často i úspěšné lidi, kteří díky své náročné profesi a práci žili ve značně stresující každodenní realitě. Z delšího časového hlediska to považujeme za neudržitelné a nezdravé, a proto jsme přišli se službou koučingu a psychologické podpory pro osoby v takovéto zvýšené stresové situaci. Tato služba má cíle zejména preventivní, tj. předcházení úplného pracovního vyhoření, psychického zhroucení nebo propuknutí tělesné nemoci.

Jak jste na tom Vy? … Už jste slyšeli o únavovém syndromu? … Věříte, že syndrom vyhoření je jen pro slabé? … Zkuste si cvičně odpovědět na uvedené otázky:

nikdyzřídkačastějivždy
Bývám tělesně unaven/a.0123
Tíží mne velké starosti.0123
Bývám citově vyčerpán/a.0123
Cítím se jakoby v pasti.0123
Bývám nešťastný/á.0123

Dosáhli jste 10 bodů a více? Pokud ano, měli byste s tím něco dělat. Neboť jste možná na cestě vedoucí na psychiatrii. … Nebo se také se považujete za toho, kdo zvládne vše?

Vtipné a trefné nám připadá zvolání: „Raději plakat u psychologa, než se smát u psychiatra.“ U nás Vám nabízíme možnost řešit Vaše problémy psychologickou cestou.

V rámci naší služby nabízíme tato tematická zaměření:
  • koučování pro manažery a podnikatele
  • diskrétní psychologické poradenství a krátkodobou terapií pro podnikatele a manažery
  • sladění profesního a osobního života (koncept work-life balance)
  • diagnostika stresové zátěže a individuálních strategií zvládání stresu
  • prevence syndromu vyhoření
  • psychodiagnostika – profil osobnosti v souvislostech vaší profese
  • koučování pro začínající podnikatele

Cena koučingu: 1500 CZK/hod

Splatné na základě faktury.
Jedná se o daňově uznatelný náklad pro vaší firmu/organizaci.

C: Certifikovaná psychodiagnostika a testy osobnosti.

Dále nabízíme také certifikované psychodiagnostické metody a testy osobnosti pro

  • výběrová řízení
  • AC/DC (assessment centra/development centra)

Cena: certifikovaná psychodiagnostika (testování, vyhodnocení a interpretace výsledků) – 3500-5000 CZK/osoba (dle zvolené testové baterie)