Efektivní komunikace v angličtině

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Efektivní komunikace v angličtině“

Cíl kurzu: zlepšit osobní komunikační dovednosti v anglickém jazyce

Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink komunikačních dovedností v anglickém jazyce.

Možná forma: vzdělávací program ve středisku doplněný o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející komunikační dovednosti v anglickém jazyce; simulace netradičních komunikačních výzev, monitoring řešení a rozbor

Délka realizace kurzu: 2 x 8 hodin