Efektivní vedení porad

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Efektivní vedení porad“

Cíl: zvýšit znalosti efektivního vedení porada tím zefektivnit proces vedení porad v organizacích účastníků.

Charakteristika: účastníci semináře budou schopni odhalit rezervy v dosavadním vedení porad, připravit a efektivně vést poradu, motivovat či ovlivňovat účastníky těchto porad s důrazem na stanovení cíle porady a plnění zadaných úkolů.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin