Multikulturní dovednosti

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Multikulturní dovednosti“

Cíl: být schopen vést jednání v multikulturním prostředí s akcentem na odlišnosti jednotlivých zemí.

Charakteristika: interkulturní jednání a multikulturní jednání – vymezení specifik pro jednání, která probíhají ve vztahu Čech a cizinec (inter) a ve vztah Čech a více národností (multi). V kurzu je možné se zaměřit na některé ze zemí – Japonsko, Korea, Latinská Amerika, U.S.A. islámské země, Čína, Indie.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin