Osobní rozvoj

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Osobní rozvoj“

Cíl: podpořit osobní růst formou sebepoznání a sebehodnocení.

Charakteristika: tento kurz je zaměřen na odhalení svých osobních kvalit a zamyšlení se nad jejich dalším rozvojem. Cílem je poznání svých předností, ale i slabin a rezerv a otevření se novým zkušenostem. Vzdělávání je nastaveno formou dílčích cvičení, ať už individuálních či skupinových, které jsou následovány vlastní sebereflexí.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin