Práce s konflikty

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Práce s konflikty“

Cíl: efektivně čelit a zamezovat konfliktům.

Charakteristika: seznámení a osvojení metod k vyřešení sporu k prospěchu věci. Zásady jak pracovat s konfliktem, aby nedošlo ke znehodnocení sociálních vztahů, ale naopak ještě je posílilo a otužilo.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin