Prezentace na veřejnosti

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Prezentace na veřejnosti“

Cíl kurzu: zlepšit osobní prezentační a argumentační dovednosti

Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink prezentace, argumentace a vyjednávání

Možná forma: vzdělávací aktivity ve středisku nebo vaší firmě doplněné o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející prezentační a argumentační dovednosti; simulace vyjednávání, monitoring řešení a rozbor

Délka realizace kurzu: 2 x 8 hodin