Projektový management

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Projektový management“

Cíl: podpora v předkládání vlastních vzdělávacích projektů.

Charakteristika: seminář je veden interaktivní formou, účastníci se seznámí s širokou škálou různých dotačních titulů a také se základními tipy a triky, jak připravovat projekt.

Délka realizace: 6 hodin