Strategické plánování

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Kurz „Strategické plánování“

Cíl: zvýšit informovanost účastníků o významu strategického plánování a jeho vhodnosti pro využití ve své konkrétní organizaci (NNO, obce, sdružení obcí, firmy)

Charakteristika: seminář je veden přednáškovou a interaktivní formou, účastníci se seznámí se základní metodikou procesu strategického plánování vč. příkladů dobré praxe; společně je diskutován potenciál strategického plánování pro řízení vaší organizace.


Délka realizace: 8 až 16 hodin (na seminář navazuje konzultační a poradenský proces zavádění nebo aktualizace strategického plánu ve vaší organizaci)