Akcent@net

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Název projektu: Akcent@net

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001070

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Partneři projektu:

Institut EuroSchola, z.ú.

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín

Uniwersytet Śląnski w Katowicach

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s.r.o. / NOVUM  z o.o.

Popis projektu:

Cílem projektu je vytvoření kooperační sítě učitelů ZŠ a SŠ z obou stran po celé délce CZ-PL pohraničí. Tento cíl naplňuje hlavní cíl PO4 programu INTERREG CZ-PL, protože cílí na zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu – v našem případě jsou institucemi školy a komunitami učitelé obou částí příhraničního prostoru.

Cíl projektu bude naplňován zejména formou organizace 12 setkání učitelů škol z obou částí hranice (v každém z 6 euroregionů půjde o 2 setkání, na každé hranici 1).

Cílové skupiny projektu:  učitelé základních a středních škol na obou stranách CZ-PL hranice

Hlavní aktivity projektu:

  • networking – pravidelná setkání jednotlivých částí sítě formou workshopů
  • on-line individuální konzultace pro účastníky workshopů a k podpoře činností souvisejících s přípravou publikace „Mozaika kultur na CZ/PL pomezí“
  • jobshadowingová setkání – vzájemná stáž pedagogických pracovníků na školách
  • netradiční dvojjazyčná publikace „Mozaika kultur na CZ/PL pomezí“