EDUMARK

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Projekt „EDUMARK – Odborná profesní orientace jakožto element procesu vzdělávání na přeshraničním trhu práce v Euroregionu Těšínské Slezsko“ je projekt podpořený z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt má za cíl připravit učitele středních polských a českých škol na vzdělávání v oblasti profesní orientace na středních školách prostřednictvím vytváření jejich sítě. Projektové aktivity mají učitelům zodpovědným za profesní orientaci studentů pomoci připravit své studenty na vědomý a nezávislý výběr dalšího stupně odborného vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění se zohledněním očekávání trhu práce i se zohledněním schopností a predispozic studentů z Euroregionu Těšínské Slezsko.

Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0002337