EURO-IN.NET

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Název projektu: „EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu“

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000094

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Partneři projektu: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ a Institut EuroSchola, z.ú.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvíjení a posilování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku, v rámci prací souvisejících se vznikem Evropského seskupení pro územní spolupráci – Polsko-česko-slovenský EuroInstitut.

Projektové aktivity a s nimi spojené výsledky vytvoří základ pro prohlubování vztahů mezi orgány samosprávy, euroregiony, vysokými školami, vzdělávacími a poradenskými, jakož i výzkumnými, institucemi a nevládními organizacemi v pohraničí.

Projekt vychází vstříc očekáváním, které jsou společným zájmem Polska, Česka a Slovenska, s využitím efektu synergie při správě pohraničí, podporuje aktivity týkající se odstraňování překážek pomocí spolupráce a poskytování přeshraničních veřejných služeb.
Poradensko-školící činnosti umožní získávání a zdokonalování znalostí, jakož i zvyšování úrovně odborné způsobilosti personálu institucí setkávajících se s příhraniční problematikou a zvyšování úrovně organizačně-technického zázemí partnerů projektu. Koncepčně-výzkumné aktivity jsou krokem ke zlepšení efektivity v oblasti řešení problémů vyplývajících z existence různých druhů bariér. Oproti tomu vzdělávací a vydavatelské aktivity a také informační činnosti podpoří popularizaci příhraniční problematiky a inovační přístup ke správě regionu mezi obyvatelstvem a osobami využívajícími výsledky projektu.

Cílové skupiny projektu:

· místní samosprávy, euroregiony, vysoké školy, školící, poradenské a výzkumné instituce

· pracovníci územních samosprávních celků a vysokých škol, studenti a mládež

· obyvatelé příhraničních oblastí a ostatní osoby využívající výsledky projektu

Hlavní aktivity projektu:

· školení a poradenství

· koncepční a výzkumné aktivity

· vzdělávání a vydavatelská činnost

Mediální články: