Euro-In

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Název projektu: „EURO-IN – Budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra“

Registrační číslo projektu: PL.3.22/3.1.00/12.03422

Hlavním cílem projektu bylo budování a testování partnerství (sítě různých subjektů) zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání – EuroInstitutu.

Cílové skupiny projektu:

  • samosprávy, euroregiony, poskytovatelé terciálního vzdělávání – zaměstnanci,
  • poradensko-školící a vědecky zaměřené organizace a NNO

Hlavní aktivity projektu:

  • Realizace analýzy bariér a potřeb spojených s přeshraniční spoluprací 
  • Příprava a realizace interaktivních školení pro studenty
  • Příprava a realizace odborných školení pro zástupce veřejné správy a NNO
  • Realizace setkání Programové rady EuroInstitutu a fór na polské straně