projekttest

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

Název projektu: U_CAN_BE_ECO

Základní popis:  

V rámci tohoto projektu opět míříme na mladé lidi. Tentokráte chceme upozornit místní středoškolskou mládež, bydlící v regionu Těšínského Slezska, na to, že mají vliv na stav životního prostředí v místě svého bydliště, a že mohou mít aktivní vliv na zvýšení ekologického povědomí místního společenství. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí série workshopů a seminářů pro mládež a zainteresované pedagogy, jakož i pomocí konference šířící výsledky projektu.