• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07

Europe for Citizens pravý                                                     logo Evropa pro občany CZ

 

Název projektu: „TEIN4citizens - Zapojení občanské společnosti do budoucnosti Evropy"

Číslo rozhodnutí: 2018-3787/001-001

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Evropa pro občany.

Doba realizace: 01.01.2019 – 30.06.2020

Partneři projektu:

Kromě Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza" a Institutu EuroSchola projekt zahrnuje 7 dalších institucí sdružených v síti TEIN, které zastupují různé evropské pohraniční regiony (Institut pro přeshraniční spolupráci - EuroInstitut, Centrum pro přeshraniční studia v Irsku, Université de Strasbourg, Université de Perpignan přes Domitia, Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung, Univerzita v Lublani, Universitat de Girona).

Popis projektu:

Projekt je určen občanům žijícím v různých evropských příhraničních oblastech. Realizace bude stát na organizaci 5 fór zaměřených nejen na seznámení místních komunit s otázkami Evropské unie, ale také s možností vyjádřit se k některým palčivým otázkám a problémům.

Fóra organizovaná v jednotlivých částech Evropy se budou zabývat těmito otázkami:

  • Co to znamená být občanem Evropy? - Lidská práva, práva občanů, výsady a odpovědnosti (Armagh / Newry/Belfast);
  • Mnohojazyčnost a identita v Evropě v 21. století (Girona);
  • Twin Cities v kontextu občanské společnosti (Cieszyn);
  • Konfrontace - integrace - asimilace? - „Staré" a „nové" menšiny z evropské perspektivy (Klagenfurt / Villach);
  • Jakému druhu hranic musí Evropa v budoucnu čelit? (Štrasburk).

Projekt také plánuje provést dotazníkové šetření využitím on-line formuláře, které doplní aktivity realizované v rámci fór. Jeho výsledky budou sloužit k přípravě doporučení zohledňujících názory veřejnosti z příhraničních oblastí tak, aby bylo možno jich využít k formování budoucí politiky Společenství.

Další informace: www.transfrontier.eu

Mediální články:

1. Zapojení občanské společnosti do přeshraniční spolupráce regionů pro budoucnost Evropy

 logo EuroInstitut malý                                                       2019 07 11 UmfrageT4C 3                                                TEIN