U_CAN_BE_ECO

Jsme dlouhodobě úspěšnou vzdělávací organizací, která pomáhá dosáhnout rovnováhy v rozvoji lidských zdrojů.

U_CAN_BE_ECO

Od dubna 2022 do března 2023 realizujeme nový česko-polský projekt s názvem „U_CAN_BE_ECO – vzdělávání mládeže Těšínského Slezska v oblasti zvyšování ekologického povědomí místní společnosti“, který je spolufinancovaný EU z fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

Cíl projektu: zvýšit proekologické postoje mládeže v našem regionu

Partner na polské straně: Akademia WSB

Partner na české straně: Gymnázium Třinec

Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0003129

Anotace: V rámci projektu chceme upozornit místní středoškolskou mládež, bydlící v regionu Těšínského Slezska, na to, že mají vliv na stav životního prostředí v místě svého bydliště, a že mohou mít aktivní vliv na zvýšení ekologického povědomí místního společenství. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí série dílen a seminářů pro mládež s ekologickou tématikou, a také pomocí konference šířící výsledky projektu.