• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07

Psychologická podpora pro školy (ZŠ i SŠ).

Nabízíme psychologické poradenství školám, které se potýkají s problémy v oblasti šikany. A to jak v oblasti prevence, tak intervence (tj. práce se třídou a jednotlivci, kde nějaká forma šikany již probíhá). Prováníme:

- odbornou diagnostiku závažnosti šikany

- práci s jednotlivci (obětí, agresorem, svědky)

- práci se třídou, pedagogy, případně i rodiči

Cena služby: 900 CZK/osobohodinu práce psychologa/lektora. Nabídka je sestavena vždy dle individuální potřeby školy.

 

Psychologická podpora pro firmy, manažery a podnikatele.

Ve své praxi jsme stále více a více naráželi na zajímavé a často i úspěšné lidi, kteří díky své náročné profesi a práci žili ve značně stresující každodenní realitě. Z delšího časového hlediska to považujeme za neudržitelné a nezdravé, a proto jsme přišli se službou psychologické podpory pro osoby v takovéto zvýšené stresové situaci. Tato služba má cíle zejména preventivní, tj. předcházení úplného pracovního vyhoření, psychického zhroucení nebo propuknutí tělesné nemoci.

Jak jste na tom Vy? … Už jste slyšeli o únavovém syndromu? … Věříte, že syndrom vyhoření je jen pro slabé? … Zkuste si cvičně odpovědět na uvedené otázky:

  nikdy zřídka častěji vždy
Bývám tělesně unaven/a. 1 2 3 4
Tíží mne velké starosti. 1 2 3 4
Bývám citově vyčerpán/a. 1 2 3 4
Cítím se jakoby v pasti. 1 2 3 4
Bývám nešťastný/á. 1 2 3 4


Dosáhli jste 12 bodů a více? Pokud ano, měli byste s tím něco dělat. Neboť jste možná na cestě vedoucí na psychiatrii. … Nebo se také se považujete za toho, kdo zvládne vše?

Vtipné a trefné nám připadá zvolání: „Raději plakat u psychologa, než se smát u psychiatra.“ U nás Vám nabízíme možnost řešit Vaše problémy psychologickou cestou.

V rámci naší služby nabízíme tato tematická zaměření:

 • diskrétní psychologické poradenství a krátkodobou terapií pro podnikatele a manažery
 • sladění profesního a osobního života (koncept work-life balance)
 • diagnostika stresové zátěže a individuálních strategií zvládání stresu
 • prevence syndromu vyhoření
 • psychodiagnostika – profil osobnosti v souvislostech vaší profese
 • poradenství v podnikání
 • koučování pro manažery
 • koučování pro začínající podnikatele

Dále nabízíme také certifikované psychodiagnostické metody pro výběrová řízení a AC/DC (assessment centra/development centra).

Základní způsoby práce:

Exkluzivně jen pro Vás. Každému klientovi „šijeme na míru“ a to jak ve volbě obsahu/problematiky, tak intenzitě a konkrétních termínů.

Formou diskrétních individuálních sezení na půdě naší organizace nebo jinde dle Vaší volby.

Rozlišujeme 2 základní produkty, které sestávají z individuálních hodinových pracovních setkání s našimi odborníky, psychologem a koučem. (Vstupně předpokládáme první polovinu setkání s psychologem a druhou s koučem. Tento poměr však můžete měnit dle své potřeby):

 • balíček 6 hodinových setkání

Cena: 

Koučing - 1000 CZK/hod

Certifikovaná psychodiagnostika (testování, vyhodnocení a interpretace výsledků) – 2500-5000 CZK/osoba (dle zvolené testové baterie)

Splatné na základě faktury.
Jedná se o daňově uznatelný náklad pro vaší firmu/organizaci.

 

Naši odborníci:

1Mgr. Ing. Lukáš Szlaur, psycholog          

Původně vystudoval ekonomii na VŠE v Praze. S kolegy založil a vede vzdělávací organizaci Institut EuroSchola, který se od roku 2000 začal věnovat podpoře osobního rozvoje a vzdělávání mladých lidí, nezaměstnaných a dále i zaměstnanců a managementu firem, úřadů, škol a NNO. Následně 5 let studoval na Univerzitě Palackého jednooborovou psychologii, průběžně se vzdělával formou krátkodobých odborných seminářů v psychologických tématech, jakož i formou dlouhodobějších výcviků (v Systemické supervizi a koučování, v NLPNeurolingvistickém programování). Aktuálně se vzdělává formou pětiletého psychoterapeutického výcviku pod garancí IRT, Praha.

„Srdcem jsem psychologem a také manželem a otcem dvou úžasných dětí. Rád se učím novým věcem a zkouším nové činnosti, ať při rekreačním sportování, při práci kolem domu nebo při zvládání nároků mé rodiny.“

Kontakt: lukas.szlaur(zavináč)euroschola.cz, +420 558 996 336.

 

2Ing. Michal Banot, MBA, kouč    

Ředitel a konzultant podnikatelského inkubátoru STEEL IT, který vybudoval a vede od roku 2007. V minulosti vedl pobočku – konzultační středisko Vysoké školy podnikání v Třinci. Působil také v řadě dalších pozic v oblasti poradenství, konkrétně v Hospodářské rozvojové agentuře HRAT a ve společnosti Bermangroup. Se svým týmem vyvinul simulační hru na podporu vzdělávání ekonomiky a podnikání s názvem Market Hero 2.0, která obdržela ocenění v rámci Národní ceny kariérního poradenství v roce 2012. Kromě poradenství se věnuje také developerské činnosti a napomohl vybudovat hotel v Beskydech a vzdělávací společnost se zaměřením na IT. Vlastní odborný růst si doplňuje řadou kurzů a vzdělávacích aktivit, především na Liverpool John Moores university a také v rámci Neurolingvistického programování (NLP). V současnosti působí jako odborný garant pracovní skupiny STARTUPs zahrnující všechny inkubátory a vědecko-technické parky v Moravskoslezském kraji. Je také akreditovaným koučem Agentury CzechInvest.

„Sloganem, se kterým přistupuji ke svým klientům a partnerům, vystihuje zkratka 3R, tj. Růst – Rovnováha – Radost.“

Kontakt: institut(zavináč)euroschola.cz, +420 558 996 336