Rozvíjíme koncept osobnostního vzdělávání na zvládání stresu pomocí technik přírodní terapie.

LESs-stress

LESs-stress je náš přístup ke vzdělávání v oblasti zvládání stresu a osobnostního rozvoje, který rozvíjíme od roku 2023.

Pod tímto konceptem naleznete konkrétní kurzy pro veřejnost, kurzy specializované pro určité cílové skupiny nebo komplexnější vzdělávací projekty. Více na samostatné stránce LESs-stress.cz.

odkaz