• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurzy měkkých a manažerských dovedností

V čem je vzdělávání Institutu EuroSchola jiné?

Institut EuroSchola od roku 2000 připravuje a realizuje vzdělávací kurzy v oblasti manažerských sleva
a tzv. "měkkých" dovedností. Od standardních organizací se odlišujeme výrazným využíváním metod zážitkové pedagogiky včetně prvku outdooru.

Co znamená Outdoor v podání Institutu EuroSchola?

  • vzdělávaní atraktivní, hravou a interaktivní formou
  • vzdělávání mimo stěny vaší firmy a to ve střediscích v přírodě, v jejich bližším i vzdálenějším okolí
  • vzdělávání s důrazem na neformálnost a příjemnou atmosféru, s respektem k individualitě a názorem druhých
  • vzdělávání navozující odvahu

Klíčová slova našich aktivit

TÝM, HRA, KOMUNIKACE, VÝZVA, ZÁŽITEK, REFLEXE a SDÍLENÁ ZKUŠENOST jsou slova, která nejen uslyšíte, ale jejich význam spatříte a doslova si ohmatáte.

Vzdělávání na míru Vašim potřebám

Veškeré vzdělávání a služby Institutu EuroSchola jsou tvořeny na míru Vaším potřebám. Je zcela na Vás, jakou formu a intenzitu vzdělávání zvolíte.

Cíle našich vzdělávacích aktivit

Je to podpora společných firemních hodnot jako loajality k firemní kultuře, osobní odpovědnost, sebeřízení, profesionalita, týmovost, fair play, respekt, důvěra a odvaha nebát se vzlétnout.

Dovednostem neučíme, nacházíme je ve vás!

empatie, komunikace, naslouchání, prezentace, argumentace, asertivita, vedení, sdílení znalostí, hodnocení, seberíření, time management, koučování, týmová práce, osobní růst a mnoho dalších témat.